کلینیک شنوایی فجر

 

به نام خدا


با سلام ،کلینیک شنوایی فجر در سال 1372 در شهر شیراز تاسیس گردید. 
خدمات این کلینیک شامل :انجام کلیه آزمایشات شنوایی مقدماتی و پیشرفته ،آزمایشات الکتروفیزیولوژیک ارزیابی شنوایی نوزادان و اطفالو همچینین ارزیابی،تجویز و فیتینگ سمعک،در مدل های پشت گوشی،داخل گوشی و نامریی میباشد.

 

صفحه اصلی
نظرات و پیشنهادات